കോട്ടയം ജില്ല പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഭാരവാഹികൾ

കോട്ടയം ജില്ല പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഭാരവാഹികൾ

CELIN ANTONY

Trikkodithanam Panchayath Executive

JIJO ISSAC

PAIPPAD Panchayath Executive

RAVI DIVAKARAN

THRICKODITHANAM Panchayath Executive

SIBI MICHAEL

Thrikkodithanam Panchayath Executive

E.P Nazar

Mundakkayam Panchayath Executive

Ashok Kumar RS

Chirakkadavu Panchayath Executive

Aby John Joseph

Karukachal Panchayath Executive

Joshi Andrews

Kooroppada Panchayath Executive

Kalesh Kumar

Vaikom Udayapuram Panchayath Executive

Maneksh M.M

Kottayam Municipality Executive

Nishanth R Das

Vijayapuram Panchayath Executive

Aby K Thomas

Ayarkkunnam Panchayath Executive

Sahad P.A

Parayathodu Panchayath Executive

Harikumar K. D.

Ayarkunnam panchayath Executive

Sabeel Salim

Kangazha Panchayath Executive

Sunilkumar P.T

Vaikkom Udayanapuram Panchayath Executive

Amaljith V.P

District Executive Member - Calicut

Alex P.B

Alappuzha District Executive Member

Moncy K Mathew

Kollam District Committee Executive Member

Rajeesh

Kozhikkod District Executive Member

Beju Kumar

District Executive Member - Kozhikkod

Satheesh Kumar

Palakkad District Executive Member

Sajith Kumar

Trivandrum District Executive Member

BASHAD B

Kollam District Executive Member

Abhilash R

Trivandrum District Executive

Anirudhan sura

Thiruvananthapuram District Executive

Sudheesh S V

Thiruvananthapuram District Executive

Anish Sankar

Thiruvananthapuram District Executive

Santhosh S

Kollam District Executive

Shamad Moideen

Kasaragod District executive member

Sunil Kumar P K

Pathanamthitta District Committee Executive

Berly sebastian

Alappuzha District Executive

Jayesh Viswanathan

Kollam District Executive Member

Madhusoodanan

Kollam District Executive Member

NAVAS THOPPIL

Kollam District Executive

SHABEER PALLATHU

Malappuram District Executive

Sudheesh Sasidharan

Kollam District Executive

Arun S.R

Trivandrum District Executive Member

Manaf Manu

Kannur District Executive Member

Muhammed iqbal

Kannoor District Executive

Ashok kumar

Kannur District Executive

Roopesh pullanhiyodan

Kannur District Executive

Muhammed Ashraf

Kannur District Executive Member

Basheer Vamban

Kannur District Executive

Santhosh Kumar Manikkan

Alappuzha District Executive

Godly Shalom K.C

Wayanad District Executive Member

Sobha

Trivandrum District Executive Member

Binu Raju

Pathanamthitta District Executive

Ajith Kumar KV

Pathanamthitta District Executive

Anshad Shahul

Alappuzha District Executive Member

Bivin Tomy

Alappuzha District Executive Member

Anice Jawahar

Trissur District Executive Member

Sreejith P P

Calicut District Executive Member

Prasanth Kumar

Executive Member - Pathanathitta

Raison T Sunny

Idukki District Executive

San S Thampi

Idukki District Executive

Jinson Jose

Idukki District Executive

Kunjumon Padmalayam

Alappuzha District Executive & Chingoli Panchayath Executive

Anu Kumar

Kollam District Executive

Jibi Rahim

Trissur District Executive

Kabeer Babu

Thrissur District Committee Executive Member

Ranjith P Devadas

Trissur District Executive Member

Abdhul Gafoor

Kasaragod District Executive

Sajeeshbabu S S

Thiruvananthapuram District Executive

Santhosh Kumar

Thiruvananthapuram District Executive

N Sujith Kumar

Thiruvananthapuram District Executive

Mohammed Abdul Khader

Trivandrum District Executive

Ebi

Kollam District Executive

Sidhique Abdullah

Thiruvananthapuram District Executive

Retheesh V R

Malappuram District Executive

S Sureshkumar

Thiruvananthapuram District Executive

Saju B Nair

Kollam District Executive

Roy John

Pathanamthitta District Executive

Subhash S Nair

Thiruvananthapuram District Executive

K S Kumar

Thiruvananthapuram District Executive

Priya Vijay

Thiruvananthapuram District Executive

Jayasankar AK

Thiruvananthapuram District Executive

Jaishibu J S

Thiruvananthapuram District Executive

Biju S

Thiruvananthapuram District Executive

Saritha

Thiruvananthapuram District Executive

Cherunniyoor Sajeevan

Thiruvananthapuram District Executive

Prasanth Krishnankutty

Thiruvananthapuram District Executive

Sheeja

Thiruvananthapuram District Executive

Latheefa Beevi

Thiruvananthapuram District Executive

Satheesh Kumar

Thiruvananthapuram District Executive

Kiran

Thiruvananthapuram District Executive

Shaji Pillai

Thiruvananthapuram District Executive

Biju Chandra

Thiruvananthapuram District Executive

Sreejesh

Kollam District Executive

Shibu John

Alappuzha District Executive

Abhilash

Kannur District Executive

Biju Gangadharan

Alappuzha District Executive

Harris

Kannur District Executive

Shibu

Kannur District Executive

Usha Soman

Alappuzha District Executive

Sheeba

Kasargode District Executive

Rajesh Kumar

Alapuuzha District Executive

Latha

Kozhikode District Executive

Sijo pulikkottil

Kozhikode District Executive

Dileep Kumar

Alappuzha District Executive

Reghunath Velupillai

Alappuzha District Executive

Sarath Babu B

Alappuzha District Executive

Sahal Badharudheen

Alappuzha District Executive.

Gopakumar

Alappuzha District Executive