വാർത്തകൾ

സ്വയം പര്യാപ്ത കേരളം പ്രവാസികളിലൂടെ
flag 1
കേരള പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ (KPA) ജാതിക്കും മതത്തിനും അതീതമായ സ്വന്തന്ത്ര കാഴ്ചപ്പാടുള്ള പ്രവാസികളുടെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ഒരു കൂട്ടായ്മ ആണ്. ആഗോളതലത്തിൽ...
കൂടുതൽ അറിയുക
01
കേന്ദ്ര കേരള സർക്കാരുകളുടെ പ്രവാസിവിരുദ്ധ സമീപനങ്ങള്‍ക്കെതിരായ പ്രതിഷേധം വിജയിപ്പിക്കുക: കേരള പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ കേന്ദ്ര കേരള സർക്കാരുകളുടെ പ്രവാസിവിരുദ്ധ സമീപനങ്ങള്‍ക്കെതിരായ കേരള...
കൂടുതൽ അറിയുക
115788756 154498006222425 2042057664913907083 o
സ്വയം പര്യാപ്ത കേരളം പ്രവാസികളിലൂടെ എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും ചെറുതോ വലുതോ ആയ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്ന...
കൂടുതൽ അറിയുക

CATEGORIES

Recent News

വ്യക്തമായ ദിശാബോധമില്ലാതെ മാറി മാറി വന്ന മുന്നണി ഭരണങ്ങൾ കേരളത്തിന് ബാക്കി വച്ചതു ഗുരുതരമായ കടബാധ്യതയും
April 3, 2021
കേരളത്തെ ഉപഭോക്തൃ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാക്കി മാറ്റിയത് മാറി മാറി വന്ന ഭരണകൂടങ്ങളാണ്.
April 3, 2021
എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം, കുടിവെള്ളം, വിദ്യാഭ്യാസം, 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ സൗജന്യ ചികിത്സ
April 3, 2021

News Letter

Please install and activate the "Newsletter" plugin to show the form.