കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

സ്വകാര്യതാ നയം

 1. പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും ഞങ്ങൾ ആരാണെന്നതും

KPA എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ പാർട്ടി (അതിൽ “Keralapravasiassociation.com”, Keralapravasiassociation മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു) നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയെ മാനിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധവുമാണ്. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളും സേവനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റോ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകളോ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഈ സ്വകാര്യതാ നയം നിങ്ങളെ അറിയിക്കും. ഈ നയം മൂന്നാം കക്ഷി വെബ്‌സൈറ്റുകൾക്കോ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കോ സേവനങ്ങൾക്കോ ബാധകമല്ല. കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ പാർട്ടിയുടെ പേരിലാണ് ഈ സ്വകാര്യതാ നയം നൽകിയിരിക്കുന്നത്അതിനാൽ ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിൽ ഞങ്ങൾ “Keralapravasiassociation.com”, “KPA, “ഞങ്ങൾ” അല്ലെങ്കിൽ “ഞങ്ങളുടെ” എന്നീ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾഞങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ പാർട്ടിയെയാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ എവിടെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്താലും നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ അത് വേണ്ടത്ര പരിരക്ഷിക്കാൻ കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ പാർട്ടി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. സേവനങ്ങൾക്കായി ശേഖരിക്കുകയും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ കൺട്രോളറാണ് കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ പാർട്ടി. കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ പാർട്ടി വെബ്‌സൈറ്റ് https://keralapravasiassociation.com/ വിദ്യാഭ്യാസപരവും വ്യക്തിഗതവുമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നൽകുന്നു. പുനർനിർമ്മാണമോ വിവർത്തനമോ ഉൾപ്പെടെ മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഒരേ ഉള്ളടക്കം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുടെ അനുമതി ആവശ്യമാണ്. കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ പാർട്ടിക്ക് കീഴിലുള്ള എല്ലാ ഉള്ളടക്കങ്ങളും പകർപ്പവകാശ നിയമത്തിന് കീഴിലാണ്. കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക സൈറ്റായ https://keralapravasiassociation.com/ എന്നതിലെ ഉള്ളടക്കം കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ പാർട്ടിയുടെ സ്വന്തം മാനദണ്ഡങ്ങളെയും വിധിന്യായങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌തതാണ്അതുവഴി കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ പാർട്ടിയിലെ വിവരങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും വശങ്ങൾ മാറ്റാനോ ഇല്ലാതാക്കാനോ ഉള്ള അവകാശം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. വെബ്‌സൈറ്റ് മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഇന്ത്യൻ നിയമ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസൃതമായി നിർമ്മിച്ചതുമാണ്. വ്യവസ്ഥകൾക്കെതിരായി ഉണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു വിയോജിപ്പുകളും തർക്കങ്ങളും ഇന്ത്യൻ കോടതിയുടെ പ്രത്യേക അധികാരപരിധിക്ക് വിധേയമാണ്. ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രമോഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യ ലിങ്കുകൾ കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ട്രസ്റ്റ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയോ നിയന്ത്രിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ലിങ്ക് ചെയ്‌ത ഏതെങ്കിലും സൈറ്റുകളുടെ ഉള്ളടക്കത്തിന് ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളല്ല.

 1. വിവര ശേഖരണവും ഉപയോഗവും

ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നിരവധി മാർഗങ്ങളിലൂടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നുഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഒരു സംഭാവന നൽകുമ്പോൾഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പയിനിലേക്ക് സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ. നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയോ രേഖപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യില്ല. നിങ്ങളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനായി നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളൊന്നും പുറത്തുവിടില്ലെന്നും മറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനുകളുമായി നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ വ്യാപാരം ചെയ്യുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുന്നു. ഒരു കാരണവശാലുംമൂന്നാം കക്ഷി സിസ്റ്റം ദാതാക്കളിലൂടെ (ഉദാഹരണത്തിന്പേയ്‌മെന്റ് ഗേറ്റ്‌വേ സേവന ദാതാക്കൾ) പണമിടപാടുകൾ നടത്തുമ്പോൾ നേരിട്ടോ/അല്ലാതെയുള്ള ഡാറ്റയ്‌ക്കോ പണനഷ്ടത്തിനോ കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ പാർട്ടി ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കില്ല.

 1. വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ ഉപയോഗം

നിങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു: ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ സംഭാവനകളുടെയും കൃത്യമായ രേഖ ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ. കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ പാർട്ടിയെയും ഞങ്ങളുടെ പ്രചാരണങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളും വിവരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ അയയ്‌ക്കുന്നതിന്അതും നിങ്ങളുടെ സമ്മതപ്രകാരം മാത്രം. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യവും പ്രസക്തവുമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ. നിങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുന്നസംഭാവന നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കാമ്പെയ്‌നുകളിൽ ചേരുന്ന ആളുകളെയും കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ. നിങ്ങളുടെ പേരും സമ്പർക്ക വിശദാംശങ്ങളുംവിലാസംഇമെയിൽ ഐഡിക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പർ തുടങ്ങിയ നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റയും സംഭാവനയ്ക്കായി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുകയും ചില ഓർഡിനൻസുകളാൽ വ്യക്തമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

 1. ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ലിസ്റ്റുകളുടെ സ്വകാര്യത

ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയോ ഞങ്ങളുടെ പ്രചാരണ ഇടപഴകലുകൾ വഴിയോ ഞങ്ങളുടെ മെയിലിംഗ് ലിസ്റ്റുകളിൽ ചേരുന്ന വ്യക്തികളെ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഡാറ്റാബേസിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിലെ വിലാസങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആർക്കും വിൽക്കുകയോ വാടകയ്‌ക്ക് നൽകുകയോ വ്യാപാരം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.

 1. കുക്കി നയം

നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കേരള പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ പാർട്ടി അയയ്‌ക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് വിവരങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് കുക്കികൾ. ഇവ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും നിങ്ങൾ അടുത്ത തവണ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഒരു ഉപയോക്താവായി തിരിച്ചറിയാൻ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ കുക്കികളോട് പ്രതികരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന്നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കുക്കികളും സ്വീകരിക്കാനോ അവയെല്ലാം നിരസിക്കാനോ ഒരു കുക്കി അയയ്ക്കുമ്പോൾ അറിയിപ്പ് ലഭിക്കാനോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത പെരുമാറ്റം അനുസരിച്ച് കുക്കി സ്വഭാവം പരിഷ്കരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസറിൽ കുക്കികളുടെ ഉപയോഗം അപ്രാപ്‌തമാക്കുകയോ ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്നോ ലിങ്ക് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന സൈറ്റുകളിൽ നിന്നോ നിർദ്ദിഷ്‌ട കുക്കികൾ നീക്കം ചെയ്യുകയോ നിരസിക്കുകയോ ചെയ്‌താൽ നിങ്ങൾക്ക് വെബ്‌സൈറ്റ് ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക.

 1. ഡാറ്റയുടെ സുരക്ഷയും സംരക്ഷണവും

നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളും സ്വകാര്യതയും സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മൂല്യവത്തായ ഡാറ്റ സുരക്ഷയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സുരക്ഷ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ ആകസ്‌മികമായി നഷ്‌ടപ്പെടുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ ആക്‌സസ് ചെയ്യുകയോ മാറ്റുകയോ അനധികൃതമായ രീതിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത് തടയാൻ ഉചിതമായ സുരക്ഷാ നടപടികൾ ഞങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പേയ്‌മെന്റുകൾക്കായി കേരള പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ പാർട്ടി നന്നായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതും തെളിയിക്കപ്പെട്ടതുമായ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിന് പിന്തുണയ്‌ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന സുരക്ഷ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു SSL കണക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് പേയ്‌മെന്റ് വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നത്. കേരള പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ പാർട്ടി ബില്ലിംഗ് വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളും കേരള പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ പാർട്ടിക്ക് മാത്രമേ ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. കൂടാതെജീവനക്കാർക്കും മൂന്നാം കക്ഷികൾക്കും നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങളിലേക്കുള്ള ആക്‌സസ് ഞങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു. ഞങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി മാത്രമേ അവർ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയുള്ളൂഅവ രഹസ്യസ്വഭാവത്തിന് വിധേയമാണ്. സംശയാസ്പദമായ ഏതെങ്കിലും ഡാറ്റാ സുരക്ഷാ ലംഘനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്ഞങ്ങൾ നിയമപരമായി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ലംഘനത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെയും ബാധകമായ ഏതെങ്കിലും റെഗുലേറ്ററെയും അറിയിക്കും.

 1. ബാഹ്യ വെബ് സേവനങ്ങൾ

ഞങ്ങളുടെ വെബ് പേജുകളിൽ ഉള്ളടക്കം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ ഞങ്ങൾ നിരവധി ബാഹ്യ വെബ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്വീഡിയോ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ YouTube ഉപയോഗിക്കുന്നു. സോഷ്യൽ ബട്ടണുകൾ പോലെഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾച്ചേർത്ത ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഈ സൈറ്റുകളെയോ ബാഹ്യ ഡൊമെയ്‌നുകളെയോ ഞങ്ങൾക്ക് തടയാനാവില്ല. സന്ദർശകരുടെ പ്രയോജനത്തിനായി സൈറ്റിൽ മറ്റ് വെബ്‌സൈറ്റുകളിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം മറ്റ് വെബ്‌സൈറ്റുകൾക്ക് ഈ സ്വകാര്യതാ നയം ബാധകമല്ല. അത്തരം വെബ്‌സൈറ്റ് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ സൂക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും നഷ്ടത്തിനോ നാശത്തിനോ കേരള പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ പാർട്ടി പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ ഉത്തരവാദിയല്ല. അത്തരം വെബ്‌സൈറ്റുകളിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന എല്ലാ വെബ്‌സൈറ്റുകളുടെയും സ്വകാര്യതാ നയങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

 1. സ്വകാര്യതാ നയത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ

ഞങ്ങൾ ഈ നയം പതിവായി അവലോകനം ചെയ്യുകയും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഞങ്ങൾ വരുത്തുന്ന ഏതൊരു മാറ്റവും ഈ പേജിൽ പോസ്റ്റുചെയ്യുകയും ഉചിതമായിടത്ത് ഇമെയിൽ വഴി നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും. ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതാ നയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അപ്‌ഡേറ്റുകളോ മാറ്റങ്ങളോ കാണാൻ ഇടയ്‌ക്കിടെ പരിശോധിക്കുക. നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ കൃത്യവും കാലികവുമാണെന്നത് പ്രധാനമാണ്. ഞങ്ങളുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ മാറുകയാണെങ്കിൽ ദയവായി ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക.

 1. യോഗ്യത

ഈ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അംഗീകരിക്കുന്നത് ക്യാമ്പയിനിലേക്ക് സംഭാവന നൽകാൻ നിങ്ങൾ യോഗ്യനാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം (എ) കുറഞ്ഞ പ്രായപരിധി 18 ആയിരിക്കണം. (ബി) നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ നിയമപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമോ കമ്പനിയോഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ/വിദേശ പൗരനോ ആയിരിക്കണം.കേരള പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ പാർട്ടി അതിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ എല്ലാ വർഷവും ഒരു സാമ്പത്തിക റെക്കോർഡ് നിലനിർത്താൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായതിനാൽ ക്യാമ്പയിനിനായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള പണ സംഭാവനകൾ ഇടപാടുകളുടെ നിയമപരമായ വഴികളിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടും.

 1. നിരാകരണം

Keralapravasiassociation.com പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അറിവും വിശ്വാസവും അനുസരിച്ച് സത്യമെന്ന നിലയിലുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ സൈറ്റിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എന്നിരുന്നാലും, Keralapravasiassociation.com ഈ സൈറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെയും ഡാറ്റയുടെയും കൃത്യതയില്ലായ്മയിൽ ഒരു ബാധ്യതയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ഈ സൈറ്റിലെ ഒരു സന്ദർശകൻ ഈ സൈറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും ബാധ്യതകൾ അത്തരം സന്ദർശകന്റെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമായിരിക്കും. Keralapravasiassociation.com, ഈ സൈറ്റിലെ ഏതെങ്കിലും സന്ദർശകന്റെ പ്രവൃത്തി മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണമോ അതുമൂലം ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന നിയമപരമോ അല്ലാത്തതോ ആയ ഏതൊരു ബാധ്യതയും നിരാകരിക്കുന്നു. ഈ സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുന്നത് അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഈ നിരാകരണത്തിന്റെ വ്യക്തമായ സ്വീകാര്യതയാണെന്ന് സന്ദർശകർ സമ്മതിക്കുന്നു.

 1. ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക

ഞങ്ങൾ സ്വകാര്യതയെ ഗൗരവമായി കാണുകയും നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയെ ഞങ്ങൾ വിലമതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതാ നയത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളോ ആശങ്കകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽദയവായി ഞങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യുക: admin@keralapravasiassociation.com.

അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 08 മെയ് 2022 ന്