കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

ഉപയോഗ നിബന്ധനകൾ

കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ പാർട്ടി വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗം ഇനിപ്പറയുന്ന നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമായിരിക്കും :

 1. ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അംഗീകരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ആദ്യ സന്ദർശനം മുതൽ അവ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.
 2. കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ പാർട്ടി ഈ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും കാലാകാലങ്ങളിൽ മാറ്റിയേക്കാം; നിങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗം, ഉപയോഗ സമയത്ത് നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചതായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
 3. വെബ്‌സൈറ്റിലെ ഉള്ളടക്കം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മാറ്റാനുള്ള അവകാശം കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ പാർട്ടിയിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.
 4. ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉള്ളടക്കം കൃത്യവും നിയമപരമായി കൃത്യവുമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ പാർട്ടി എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും പേജിലെ ഉള്ളടക്കം കൃത്യമല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക, ഇമെയിൽ ചെയ്യുക admin@keralapravasiassociation.com
 5. ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗം മൂലമുണ്ടാകുന്ന വ്യക്തിഗത പരിക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നഷ്ടത്തിനോ നാശനഷ്ടത്തിനോ കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ പാർട്ടി ഒരു ബാധ്യതയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്ന് ക്ഷുദ്രവെയറോ വൈറസോ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ പാർട്ടി ന്യായമായ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുന്നു, എന്നിരുന്നാലും ഇത് ഉറപ്പുനൽകാനാവില്ല. വിവരങ്ങളും ഫയലുകളും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ഐടി ഉപകരണങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. വൈറസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ പാർട്ടി സ്വീകരിക്കില്ല.
 6. ഞങ്ങൾ മറ്റ് വെബ്‌സൈറ്റുകളിലേക്ക് ലിങ്കുകൾ നൽകുമ്പോൾ, വെബ്‌സൈറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാഴ്ചകളും വിവരങ്ങളും ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയോ പങ്കുവെക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ ലിങ്ക് ചെയ്‌ത വെബ്‌സൈറ്റുകളിൽ നിന്നും ക്ഷുദ്രവെയറോ വൈറസോ മൂലമുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരു ബാധ്യതയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല.
 7. ഞങ്ങളുടെ ലോഗോകളോ മറ്റ് ബ്രാൻഡഡ് മെറ്റീരിയലോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദയവായി അനുമതി തേടുക. വെബ്‌സൈറ്റുകളിൽ നിന്നോ അച്ചടിച്ച മെറ്റീരിയലുകളിൽ നിന്നോ ഞങ്ങളുടെ ലോഗോ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.
 8. ഞങ്ങളുടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഡോക്യുമെന്റുകളും ബ്രോഷറുകളും വെബ് പേജുകളും നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിനായി നൽകിയിരിക്കുന്നു. അദ്ധ്യാപനമുൾപ്പെടെ സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ പകർത്തുകയോ പ്രിന്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം. കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ പാർട്ടിയുടെ രേഖാമൂലമുള്ള സമ്മതമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്താനോ വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാനോ പാടില്ല.
 9. വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും ഫോട്ടോകളും കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ പാർട്ടിയുടെയോ മറ്റ് പകർപ്പവകാശ ഉടമകളുടെയോ സ്വത്താണ്. കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ പാർട്ടിയുടെയോ പകർപ്പവകാശ ഉടമയുടെ രേഖാമൂലമുള്ള സമ്മതമോ അനുമതിയോ ഇല്ലാതെ ഇത് പുനർനിർമ്മിക്കുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.
 10. ഈ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും നിയമങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദിഷ്ട മെറ്റീരിയലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യേക ഉപയോഗ നിബന്ധനകളും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, രണ്ടാമത്തേത് നിലനിൽക്കും.
 11. കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ പാർട്ടി നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയെ ഗൗരവമായി എടുക്കുകയും ഞങ്ങളുമായി നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഏതൊരു ഇടപാടിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങളും അതീവ രഹസ്യമായി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ പാർട്ടി ഞങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ദാതാക്കളുടെയോ ഘടകകക്ഷികളുടെയോ ഇ-മെയിൽ വിലാസങ്ങളോ ഫോൺ നമ്പറുകളോ പങ്കിടുന്നില്ല.
 12. വിവരശേഖരണം കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ പാർട്ടി പേയ്‌മെന്റുകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനും കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ട്രസ്റ്റിനെക്കുറിച്ച് ദാതാക്കളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനും വേണ്ടി ദാതാക്കളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ വിവരങ്ങളിൽ പേര്, സംഭാവന നൽകിയ തുക, വിലാസം, ടെലിഫോൺ നമ്പർ, ദാതാക്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ, ഇ-മെയിൽ വിലാസം, ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം.
 

 1. മേൽപ്പറഞ്ഞ വിവരങ്ങളുടെ ഉപയോഗം 
• രസീതുകൾ നൽകാനും ദാതാക്കളുടെ വിപുലമായ സംഭാവനകൾക്ക് നന്ദി പറയാനും • കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ പാർട്ടിയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദാതാക്കളെ അറിയിക്കുന്നതിന് • ഗവേഷണവും വിശകലനവും പോലുള്ള ആന്തരിക സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്ക് • റെക്കോർഡ് മെയിന്റനൻസ് • നിയമം ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രകാരം ബാധകമായ സർക്കാർ ഏജൻസികളിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് • സർവേകൾ, അളവുകൾ, മറ്റ് വിശകലന ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക്

 

 1. സംഭാവന റീഫണ്ട് പോളിസി 
കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ പാർട്ടി, ദാതാക്കൾക്ക് ഞങ്ങളുമായി സഹകരിക്കാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന തരത്തിൽ സ്ഥിരമായ റീഫണ്ട് നയം പിന്തുടരുന്നു. ഓൺലൈൻ മോഡിലും ഓഫ്‌ലൈൻ മോഡിലും സംഭാവനകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസനീയമായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നാൽ തെറ്റായ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സംഭാവന പിൻവലിക്കുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ദാതാവിൽ നിന്ന് പരാതി ലഭിച്ച തീയതി മുതൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ പാർട്ടി ഞങ്ങളുടെ പിന്തുണ നൽകും. തെറ്റായി ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്ത തുകയുടെ സമയോചിതമായ റീഫണ്ട് ഇടപാട് സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർഡിന്റെ തരത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. സംഭാവന തുക നൽകിയതിൻറെ തെളിവും സംഭാവന കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ദാതാവിൽ നിന്ന് റീഫണ്ടിനായി ഒരു രേഖാമൂലമുള്ള അപേക്ഷയും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, രസീത് ഇതിനകം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ദാതാവ് ഞങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക വിലാസത്തിൽ യഥാർത്ഥ രസീത് തിരികെ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനകം നൽകിയ നികുതി ഇളവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ, റീഫണ്ട് സാധ്യമല്ല.

 1. സുരക്ഷാ പരാതി ഉറപ്പാക്കുക 
നിയമവിരുദ്ധമായ ആക്‌സസ്, വ്യതിയാനം, വെളിപ്പെടുത്തൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കൽ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ദാതാവിന്റെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം, സെൻസിറ്റീവ് ഡാറ്റയിലേക്കുള്ള വെബ് ആക്‌സസ് സുരക്ഷിതമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന നടപടികളും വിവിധ ടൂളുകൾക്കും ഡാറ്റാബേസുകൾക്കുമുള്ള സുരക്ഷാ കേടുപാടുകൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി സുരക്ഷാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു.

 1. ദാതാവിന്റെ അവകാശങ്ങൾ 
നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദാതാക്കൾക്ക് ചില അവകാശങ്ങളുണ്ട്. അഭ്യർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്താണെന്നും തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ ശരിയാക്കുമെന്നും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും. നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കരുതെന്ന് ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ ന്യായമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തും.

 1. ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക 
എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, ചുവടെ സൂചിപ്പിച്ച വിശദാംശങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടുക. 

കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ

No. MP 12/501,

ഫെബിത കോംപ്ലക്സ്.

മാവൂർ, കോഴിക്കോട്,

കേരളം, ഇന്ത്യ–673661

ഫോൺ: +91 7034543210 

ഇമെയിൽ: admin@keralapravasiasssociation.com