കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Binu Gangadharan

NC Member

KPA Reg #

KPA/NC/00009

Constituency

Mavelikkara

Local Body Name

Thamarakkulam

Joined

February 03, 2024

District

Alappuzha