കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

P R Sreekumar

President

KPA Reg #

KPA/2022/A/00137

Constituency

Alappuzha

Local Body Name

Chettikulangara

Joined

February 03, 2024

District

Alappuzha