കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Sajina Jabir Ac

Executive Member

KPA Reg #

KPA/2023/O/01288

Constituency

Kalpetta

Local Body Name

Kalpetta

Joined

September 13, 2023

District

Wayanad