കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Shibu Soman

NC Member

KPA Reg #

KPA/NC/00022

Constituency

Attingal

Local Body Name

Chemmaruthy

Joined

February 03, 2024

District

Thiruvananthapuram